MF Universal Front

MF Universal Front

Handgjorda öppna spisinsatser med vackert gnistvisir i fint metallnät som dold hissas upp och ner på insidan av insatsen. Nedfällt skyddar visiret och ger förbättrad förbränning samtidigt som närheten och upplevelsen av eldningen bibehålls. Detta tillsammans med roster och dold asklådan i botten gör spisarna till exklusiva, säkrare och effektivare alternativ till traditionellt murade spisar. Insatserna kan helt måttanpassas, vilket är ett signum för Metalfire

MF Universal Front

Handgjorda öppna spisinsatser med vackert gnistvisir i fint metallnät som dold hissas upp och ner på insidan av insatsen. Nedfällt skyddar visiret och ger förbättrad förbränning samtidigt som närheten och upplevelsen av eldningen bibehålls. Detta tillsammans med roster och dold asklådan i botten gör spisarna till exklusiva, säkrare och effektivare alternativ till traditionellt murade spisar. Insatserna kan helt måttanpassas, vilket är ett signum för Metalfire

Modeller

  • Välj modell här ovanför för att se pris samt den tekniska information som finns för nedladdning. Det går även att hitta alla dokument under Ladda ner.

Minimalism i sin fulländning

Spisinsats med exklusivt hissbart gnistvisir samt gjutjärnslameller som standard.

Löstagbart roster och dold asklåda i liv med eldstadplanet samt integrerade till- och frånluftspjäll för minimalistisk estetik och praktiskt handhavande

Universal vedeldade öppna spisar tillverkas specifikt för varje leverans och kan därför helt måttanpassas, vilket är unikt

Tidlösa öppna spisar med dynamisk funktion för klokare eldning

Ytskick och Inbyggnadsvarianter

Varianterna av inbyggnadsmaterial är många och möjligheterna av lösningar för omkringliggande funktioner oändliga. Dolda dörrar, integrerade luckor för TV-skåp, linjerande vedförråd, nedsänkta golvplåtar mm, är en del av sortimentet

Se även vårt inspirationsgalleri

 

    • Inbyggnadsvarianter - Bildexempel integrerade luckor, placering TV-skåp mm

      /
  • Previous
  • Next

Från tanke till verklighet – Metalfire skräddarsyr och kundanpassar
UNIVERSAL vedeldade öppna spisar är handgjorda och kan därför, precis som tillhörande koncept, helt måttanpassas

Gnistvisir

Det vackra tidlösa gnistvisiret i fint metallnät sitter dold i insatsen och hissas enkelt upp och ner. Nerhissat skyddar visiret mot gnistor, eller om man vill lämna elden, samtidigt som närheten och upplevelsen av eldningen bibehålls. Förbättrad förbränning när man ska tända elden är en annan effekt

Gnistvisiret kan exkluderas om så önskas. På Barbeque-spisar utomhus kan visiret ersättas med en svartlackad slät plåt som skyddar för blåst och väta under vinterhalvårret

Interiördesign

Interiören till spisarna finns i tre olika utföranden

Lameller orginal

Original
Standard är vertikala ränder i 20mm gjutjärn

Lameller design

Design
Asymmetriska ränder i 10mm massivt stål

Lameller minimal

Minimal
Symmetrisk segmentering i 5+5mm plant stål

Material

Alla Metalfire spisar tillverkas i påkostade material för högsta kvalité och känsla

Eldstadsplan, ramar och golvplåtar är tillverkade i 10mm massivt stål. De vackra gjutjärnslamellerna är fabricerade i 10/20mm massivt gjutjärn

Alla delar är lackade i matt svart färg RAL

Modeller

Klicka på någon ikon för att se alla tekniska specifikationer 

800-50

800-50 W 1S

800-75

800-75 W 1S

1050-50

1050-50 W 1S

1050-75

1050-75 W 1S

1300-50

1300-50 W 1S

1500-50

1500-50 W 1S

1900-50

1900-50 W 1S

modell-universal-front

Tilluft 

Metalfire Universal spisinsatser ansluts som standard underifrån. Då spisarna är handgjorda och projektspecifika kan anslutningen enkelt och utan extra kostnad placeras på valfri plats. Vid anslutningen sitter ett spjäll som hindrar luft att komma in

Standard anslutningsdiameter: ˆ…150 mm
De tekniska ritningar visar ibland dubbla anslutningar vilket för kan förbises

Tilluft ansluts i första hand utifrån. I de fall förbränningsluft måste tas direkt från rummet behöver man säkerställa att luft kan komma från alternativt ställe såsom t.ex ventil i vägg eller fönster. Spisen förbrukar syre och tappar funktion samt kan bidra till ohälsa om det inte beaktas

Tilluft universal

Konvektion och dynamik

Principen och fördelen, med de öppna spisarna i Universal-serien, är att den svalare uteluften samt rumsluften under eldningen värms upp via insatsens rygg. På så vis ersätts den luft i rummet som vid eldning förbrukas med ny uppvärmd och syresatt luft utifrån

Istället för konvektionsgaller kan en slits eller ljusdon användas. Se galler slits och ljusdon nedan

Tilluft & konvektionsluft Universal

Min skorstenslangd

Fläkt

Universal spisarna är, precis som en öppen spis, känsligare för undertryck eller annat som kan motverka skorstenseffekten. En fläkt säkerställer alltid spisens funktion, förenklar eldningen och minskar risken att rök slinker ut i rummet. Detta särskilt på spisar med stor öppning som också kräver en stor brasa för att nå full funktion.

En enkelsidig Universal klarar i det flesta fall installation utan fläkt medan Universal 2-sidig och 3-sidig öppen spis sannolikt alltid kräver fläkt. 

Spisen behöver i regel alltid bestyckas med fläkt om skorstenslängden undertiger 4,5 meter. I t.ex offentliga miljöer där undertrycket i rummet där spisen står är stort behövs alltid fläkt

Se även under produkten skorsten för mer information

Brandskydd

Universal insatserna räknas inbyggda som frimurade öppna spisar.

Insatserna byggas in i fullt isolerad brandskyddande konstruktion typ lättbetong, kalciumsilikatskivor eller likvärdigt. Principskissen visar en kalciumsilikat konstruktion med två skivor ( 50+50 mm ) mot rygg eller brännbart material, samt enkel skiva ( 50 mm ) mot fria rumsytor

Giv akt på fri värmestrålningszon i 80 cm radie från eldstaden

Inbyggnadskonstruktion inryms på inbyggnadsramens djup, som standard är 90 mm. Se nedan

Universal inbyggnad

Inbyggnad

De tekniska ritningarna saknar ram eller mått för inbyggnadsdjup

Metalfire ram 1Val av ram eller djup inbyggnadsmaterial

Metalfire ram 2Standarddjup ram = 90mm

Metalfire ram 3

Anpassad ram = valfritt mått

Ger det färdiga totaldjupet med ram eller inbyggnadsmaterial

Inbyggnadsram 

De 10 mm massiva stålramarna är standard 90 mm djupa, men kan fås i valfritt mått. Ramens djup ska inrymma det inbyggnadsmaterialet man valt + min 5 mm. Ramen avslutar, förslagsvis, spisens konstruktion med en synlig kant. Ett uthäng av ramen med 5 mm utanför färdig vägg ger en fin detalj

Exempel 1: Kalciumsilikatskiva 50 mm + Puts 10 mm + Uthäng 5 mm = 65 mm 

En 90 mm standardram används

Exempel 2: Kalciumsilikatskiva 100 mm + Träpanel 35 mm + Uthäng 5 mm = 140 mm En ca 145 mm djup ram behövs

Ramen kan belastas med lättare konstruktioner. Om tyngre inbyggnadsmaterial så som lättbetong eller tegel används måste man förstärka eller växla av lasten över ramen  och alltid på 2- eller 3-sidigt öppna spisar 

Universal Inbyggnadsram

Ramar

Koncept

Ett så kallat koncept för inbyggnad sammanbinder, förlänger och utvidgar former och linjer. Accentuerar eller förenar.

I konceptet kan vedförråd, ramar, avslut, belysning, förvaringsutrymmen etc, inkluderas och ta plats i en och samma arkitektur. 

Metalfire skräddarsyr och kundanpassar. Inför varje tillverkning görs en CAD-ritning och 3D skiss. Det förenklar produktion och säkerställer slutresultat.

Metalfir Universal Projektexempel 1

Metalfir Universal Projektexempel 2

Tillval

Konvektionsmantel
9 100kr

Mantel för förbättrad konvektionseffekt vid stora eller höga inbyggnader

konvektionskitKonvektionskit
9 100 kr

Innehållande 2 airboxlight, 1 airbox dörr, 5m slang, 4 klammer, 1 tilluftspjäll

1Tilluft
1590 kr

Tilluft finns som tillval, något som rekommenderas för maximal förbränning. 

6Galler
500 kr

Galler 200×200 mm för konvektionsluft

LuftslitsarSlits
500 kr – 1 500 kr

Slitsar i olika mått och färger för konvektionsluft.

3Airbox
3 000 kr 

Ljusdon 210×210 mm för konvektionsluft

5

Fuktmätare
700 kr

Stuv eldstäder är utformade för att bara bränna ved med en luftfuktighet under 20%. Vi rekommenderar denna lilla men oumbärliga tillbehör för att mäta graden av fukt i veden, så att du kan njuta av din spis till fullo.

Till toppen
Nyhet

Nyhet

Metalfire Optimum

Söker du dokumentation?

Söker du dokumentation?

På vår Ladda ner sida finner du all dokumentation på våra produkter.

Inspiration

Inspiration

På vår inspirations sida finner du installationer som kan ge dig idéer och uppslag på en framtida eldstad.