VÄXTHUS

Förläng sommaren med en kamin

 

Att installera en kamin i ett växthus är relativt enkelt och det ger mycket mervärde. Från att vara säsongs beroende till att fungera som ett uterum för åretom bruk. Denna guide ger insikt vad som krävs för att installera en kamin i ett växhus. Vad bör du tänka på, hur ser prisbilden ut samt all dokumentation därtill. I guiden visar vi kaminmodeller som lämpar sig ypperligt att installera i ett växthus. Du kan välja om du önskar inbyggd vedlåda eller om du föredrar en fristående kamin.

Placering

Enklast är att placera kaminen på en gjuten stenbänk, eller en kamin med vedfack direkt på golvet mot kortsidan av växthuset. Lämpligtvis gjuts en stödvägg av lättbetong eller en tegelvägg på kortsidan ända upp till taket. Och sedan leda ut avgaserna genom kortsidan och låta skorstenen löpa längs utsidan av väggen. Dels så ger det en stabil konstruktion för skorsten men även lätt och säker tillgång för sotare. Alternativ kan man dra skorstenen invändig rakt upp mot glastaket, då krävs det en konstruktion för genomföring av rökkanal genom glaset.

Kaminen skall placeras minst 10 cm från brännbart material och värmestrålningszonen framifrån är 80 cm. Gnistskydd behövs inte om golvet är av klinker eller betong.

Tilluft

Kaminen behöver ordentligt med luft för att den skall fungera optimalt. Så om växthuset är mycket tät kan det uppstå undertryck och till följd en ej välfungerande kamin. Om så är fallet installeras en tilluftanslutning i kaminen som sedan leds ut utanför växthuset. På så sätt tillförs frisk luft till kaminen och säkrar effektiv förbränning. Tilluften kan anslutas under eller i bak av kaminen.

Om du är intresserad av växthus kontakta vår partner Sweden Green House