VÄXTHUS

Förläng sommaren med Stuv 16

 

Att installera en kamin i ett växthus är relativt enkelt och det ger mycket mervärde. Från att vara säsongs beroende till att fungera som ett uterum för åretom bruk. Denna guide ger insikt vad som krävs för att installera en kamin i ett växhus. Vad bör du tänka på, hur ser prisbilden ut samt all dokumentation därtill. I guiden visar vi två kaminmodeller som lämpar sig ypperligt att installera i ett växthus. Det som skiljer mellan dem två är en inbyggd vedlåda. Stuv 16 är en mycket tålig och robust kamin och med utprovad funktion. Den har funnits på marknaden över 10 år, rostar inte och ger mycket bra värme. Perfekt för växthus!

Stuv 16 cube

Stuv 16 H

Placering

Enklast är att placera en 16 cube på en gjuten stenbänk, eller en 16 H direkt på golv mot kortsidan av växthuset. Lämpligtvis gjuts en stödvägg av lättbetong eller en tegelvägg på kortsidan ända upp till taket. Och sedan leda ut avgaserna genom kortsidan och låta skorstenen löpa längs utsidan av väggen. Dels så ger det en stabil konstruktion för skorsten men även lätt och säker tillgång för sotare. Alternativ kan man dra skorstenen invändig rakt upp mot glastaket, då krävs det en konstruktion för genomföring av rökkanal genom glaset.

Kaminen skall placeras minst 10 cm från brännbart material och värmestrålningszonen framifrån är 80 cm. Gnistskydd behövs inte om golvet är av klinker eller betong.

Tilluft

Kaminen behöver ordentligt med luft för att den skall fungera optimalt. Så om växthuset är mycket tät kan det uppstå undertryck och till följd en ej välfungerande kamin. Om så är fallet installeras en tilluftanslutning i kaminen som sedan leds ut utanför växthuset. På så sätt tillförs frisk luft till kaminen och säkrar effektiv förbränning. Tilluften kan anslutas under eller i bak av kaminen.

Prisexempel

Priser avser inkl moms, exkl frakt

Om du är intresserad av växthus kontakta vår partner Sweden Green House

Stuv 1658 cube

Skorsten växthus, cirka

Montage/installation, cirka

49.000 kr

32.000 kr

14-18.000 kr

Teknisk specifikation

Klicka på respektive bild för info

 

Stuv 1658 cube
Bredd 58 cm

Stuv 1668 cube
Bredd 68 cm

Stuv 1658 H
Bredd 58 cm

Stuv 1668 H
Bredd 68 cm