Vi är Eldoform!

”Vi levererar exklusiva eldningsrelaterade inredningslösningar.”

Vi skapar svenska drömrum

Historik

Eldoform startades år 2004 av Ove Lindén, entreprenör inom bygg och design sedan 1995. Verksamheten var till en början helt inriktad på projektering och installation av skräddarsydda gaseldade öppna spisar. Den unika kompetens som utvecklades ledde senare till flera berikande samarbeten.

2007 påbörjades samarbete med belgiska STÛV och Eldoform blev då importör av deras spisar i Sverige. STÛV är en av de större producenterna av spisar i Europa och har bedrivit egen tillverkning i 30 år.

År 2008 inleddes samarbete med METALFIRE.

Ett företag som med två generationers erfarenhet idag driver tillverkning av exklusiva ved- och gaseldade spisar. Många av produkterna är handgjorda och gör därför märket unikt med sina anpassningsmöjligheter. STÛV och METALFIRE är stora i Europa men har även börjat etablera sig i Canada och USA

Idag driver vi såväl vanliga som
mer extrema projekt med olika arkitekter

Vi adderar kontinuerligt samarbeten med utvalda husföretag. Vi har påbörjat och söker löpande återförsäljare och installatörer över hela landet