/EMBLAZE/

W H E R E  M A G I C  H A P P E N S

Välkommen till våning 2, Eldoform Emblaze!

Här sitter vi som arbetar med skräddarsydda eldstads projekt över hela Scandinavien.
Vi designar, projekterar och ritar exklusiva eldstäder. Vi assisterar arkitekter, byggare, sotare och alla andra som är inblandade i dessa spännade projekt.

Nedan får du information vad vi kan åstakomma, hur vi jobbar och vad du kan förvänta dig som kund här på våning 2 Eldoform Emblaze, välkommen!

 

/Ove

Skräddarsydd eldstad

En skräddarsydd eldstad är en produkt som helt eller delvis har tillverkats och anpassats utifrån kundens önskemål.

 

/1/  Förutsättningar

Vi tittar på vilka förutsättningar som vi behöver hålla oss till, det är allt från kostnad och tid till vilket ventailationssystem som huset eller lokalen har. Vi samlar all denna information tillsammans med höjder och material tillsammans med kundens eventuella grundidé.

/2/  Utkast

Utifrån förutsättningarna tar vi fram ett utkast på ett förslag, det är en grovskiss med illustrationer samt riktpris.

/3/  Projektstart

När alla är nöjda med förväntat resultat startar vi projektet. Vi skapar ritningar för byggare, installatörer, sotare med flera som blir underlaget för igång sättning. Vi förmedlar all information till fabrikerna som påbörjar tillverkning av eldstad, skorten samt alla anslutning som tilluft med mera.

/4/  Leverans

kj idoafhiod foifhofi io fof oif hsoi fhsio soifh oishfo h fioshf skj idoafhiod foifhofi io fof oif hsoi fhsio soifh oishfo h fioshf skj idoafhiod foifhofi io fof oif hsoi fhsio soifh oishfo h fioshf skj idoafhiod foifhofi io fof oif hsoi fhsio soifh oishfo h fioshf skj idoafhiod foifhofi io fof oif hsoi fhsio soifh oishfo h fioshf skj idoafhiod foifhofi io fof oif hsoi fhsio soifh oishfo h fioshf s

 

/5/  Installation

kj idoafhiod foifhofi io fof oif hsoi fhsio soifh oishfo h fioshf skj idoafhiod foifhofi io fof oif hsoi fhsio soifh oishfo h fioshf skj idoafhiod foifhofi io fof oif hsoi fhsio soifh oishfo h fioshf skj idoafhiod foifhofi io fof oif hsoi fhsio soifh oishfo h fioshf skj idoafhiod foifhofi io fof oif hsoi fhsio soifh oishfo h fioshf skj idoafhiod foifhofi io fof oif hsoi fhsio soifh oishfo h fioshf skj idoafhiod foifhofi io fof oif hsoi fhsio soifh oishfo h fioshf s

/6/  Avstämning

kj idoafhiod foifhofi io fof oif hsoi fhsio soifh oishfo h fioshf skj idoafhiod foifhofi io fof oif hsoi fhsio soifh oishfo h fioshf skj idoafhiod foifhofi io fof oif hsoi fhsio soifh oishfo h fioshf skj idoafhiod foifhofi io fof oif hsoi fhsio soifh oishfo h fioshf skj idoafhiod foifhofi io fof oif hsoi fhsio soifh oishfo h fioshf skj idoafhiod foifhofi io fof oif hsoi fhsio soifh oishfo h fioshf s