Tilluft Urban

Tilluft

Metalfire Urban gaseldade öppna spisar ansluts bäst till uteluft.

Den i rummet förbrukade luften ersätts med ny syresatt luft utifrån, som via spisen värms upp och går ut i rummet. Det går också utmärkt att säkerställa förbränningsluft till brännare och spis genom att ta luft från rummet. Då måste man dock ha ett synligt galler, slits eller dylikt där luften kan ta sig igenom. I de fall förbränningsluft tas direkt från rummet behöver man säkerställa luft från tex ventil i vägg eller fönster

Generellt mått tilluftanslutning: ˆ…125-160 mm, beroende på modell

Fri area på slits eller galler om tilluft via rum: 100-150 cm², beroende på modell