Sammanfattning öppen spis gas

  • Spisinsatserna drivs på gasol eller naturgas. Dock INTE stadgas
  • Urban gaseldar är öppna insatser.
  • 5 huvudpunkter och tankar vid planering av gaseldar
  • Checklista projektering
  • Installationsförutsättningar
  • Service, se under återförsäljare