Koncept arkitekter gaseld

Längsta spisen

Den längsta gaseldade spisinsatsen vi hitintills levererat i Sverige är 2.9 meter lång. Med tillhörande sidobänkar sträcker hela installationen 6.7 meter. Spisen är helt klädd i sten och är ritad av och tillsammans med Koncept arkitekter

Den minsta gaseldade spisen vi låtit tillverka är ca 70 cm bred

Längsta spisinsatsen Metalfire hitintills har tillverkat är 7.3 meter lång.