Urban Konvektion

Konvektion

En gaseldad öppen spis avger en behaglig värme på drygt 100°C vilket är ett gott tillskott till rummen utan att bli för varmt

Insatserna använder hälften av tillluften till brännaren medan resten går ut via konvektionsslitsen i spisens rygg eller sida. På så vis kyler man av insatsen samtidigt som syresatt varmluft kommer ut via någon slits eller galler i rummet. Då temperaturen är relativt låg, i jämförelse med vedspisar, är kraven inte lika stora här

Se exempel på slits eller galler nedan