Koncept

Ett så kallat koncept för inbyggnad sammanbinder, förlänger och utvidgar former och linjer. Accentuerar eller förenar

I konceptet kan vedförråd, ramar, avslut, belysning, förvaringsutrymmen etc, inkluderas och ta plats i en och samma arkitektur

Metalfire skräddarsyr och kundanpassar. Inför varje tillverkning görs en CAD-ritning och 3D skiss. Det förenklar produktion och säkerställer slutresultat