Inbyggnadsram

De 10 mm massiva stålramarna är standard 90 mm djupa, men kan fås i valfritt mått. På ramens djup inryms det inbyggnadsmaterialet eller väggkonstruktionen man valt. Ramen avslutar, förslagsvis, spisens konstruktion med en synlig kant. Ett uthäng av ramen med 5 mm utanför färdig vägg ger en fin detalj och rekommenderas

Exempel I: Plåtregel 45 mm inkl stenull + minerit 12 mm + träskiva 12 mm + Uthäng 5 mm =  74 mm.
En 90 mm standardram räcker

Exempel II: Plåtregel 70 mm inkl stenull + minerit 12 mm + träskiva 19 mm + Uthäng 5 mm =  106 mm.
En ca 110 mm djup ram behövs

Ramen kan belastas med lättare konstruktioner. Om tyngre inbyggnadsmaterial så som lättbetong eller tegel används, måste man förstärka eller växla av lasten över ramen, vilket man alltid måste göra på en 2- eller 3-sidigt öppen spis

URBAN inbyggnadsram