Gasolledning & effekt

Gasolledningens dimension avgörs av storleken och effekt på brännaren samt ledningens längd. I de flesta fall används ˆ… 12-15 mm. Ledning monteras synlig €uppmärkt€, eller i bjälklag och i mark förlagd i skyddsslang. Dold i vägg måste ledningen läggas bakom plåt som spikskydd. Ledningen kan vara hur lång som helst så länge trycket bibehålls

Effekten på brännarna varierar beroende på brännarens längd enligt följande för gasol:

Längd   500 mm – 5 kW
Längd   800 mm – 9 kW
Längd 1100 mm – 12 kW
Längd 1600 mm – 18 kW

Se närmare under teknisk specifikation eller klicka på modellikonerna

Längd gasledning