Gasolförråd

Förråd

1 kg gasol motsvarar ca 12,4 kW och kan rakt översättas till effekten på brännaren när den brinner med högsta låga. 1 kg per timme räcker mao t.o.m. modeller med 1300mm bredd. Vid förbränning av 1 kg gasol åtgår 12 m³ luft.

Gasolförrådet skall generellt vara ventilerat med motsvarande 1% av golvyta fördelat på över- och underventil. Förråd i källare kräver mekanisk ventilation till det fria. Förvaring på vind är ej tillåtet. Publik lokal eller mängd som överstiger vidstående kräver och fås i regel genom tillståndsansökan. Det är dock viktigt att gasolförrådet placeras på tillåten plats eller sätt