FRÅN TANKE TILL VERKLIGHET €“ METALFIRE SKRÄDDARSYR OCH KUNDANPASSAR
METALFIRE URBAN GASELDADE ÖPPNA SPISAR ÄR HANDGJORDA OCH KAN DÄRFÖR, PRECIS SOM TILLHÖRANDE KONCEPT, HELT MÅTTANPASSAS