Skillnad & fördelar med gaseld

Gaselden tänds eller släcks enkelt och direkt med fjärrkontroll. Elden avger 100°C värme vilket är hälften så mycket som en vedeld och passar särskilt till moderna hus eller platser där man inte önskar för mycket värmetillskott. Man slipper hantera aska och den obrutna drifttiden är från 25 timmar och uppåt, beroende på gasolförråd.

Spisens avgaskanal kan både sidodras ut på fasad, i många vinklade dragningar eller via bjälklag. Vilket skapar stor frihet kring installationen. En avgasfläkt används i de allra flesta fall

Spisarna är bestyckade med flera säkerhetsfunktioner. Microbrytare på till- och frånluft möjliggör start endast med öppna spjäll. Fläkten säkerställer drag och elden startar endast efter korrekt flöde i kanalen efter några sekunder. Gas kan endast komma fram om spisens pilotlåga brinner

Spisarna drivs på gasol eller naturgas. Dock INTE stadsgas