METALFIRE ULTIME

  • VED ELD
  • INSATS
  • HISSLUCKA GLAS
  • FASTA BASMODULER

Ultime 2 sidig

Ultime 3 sidig

VARIANTER

Denna generation av rumsluftoberoende vedeldar med hisslucka i glas är utrustad med en dynamisk förbränningsteknik som säkerställer optimal förbränning och hög effektivitet. Insatsen är oberoende av rumsluft och passar därför alla bostäder som är byggda enligt de senaste byggreglerna. En typisk Metalfire-produkt, med den mest avancerade tekniken. Går att komplettera med hissbart galler för gnistskydd.

 

Ultime Tunnel

 

Ultime C

Ultime BBQ