METALFIRE AVENUE

  • GAS ELD
  • STÄNGD ELD
  • FAST GLAS
  • GER RUMS VÄRME

Avenue representerar de gaseldade högeffektiva slutna eldstäderna i Metalfire-sortimentet. Nyckelorden är komfort och användarvänlighet, ackompanjerat av ett vackert spel av lågor och oöverträffade förnimmelser. Denna eldstad ger 200 grader vilket är dubbelt så mycket som en öppen gasspis.

Avenue Plus har något lägre effekt än Avenue-serien men sätter en ny standard med en anmärkningsvärd effektivitet på 90 % – den högsta i Metalfire-serien. Dessa finns under front, två- och tre sidiga modellerna.

Avenue Front

Avenue 3 sidig

Avenue 2 sidig vä/hö

Avenue Tunnel