Urban 2-sidig

Urban 2-sidig

Handgjorda gaseldade öppna spisar från Metalfire med fjärrkontroll och integrerade säkerhetsfunktioner som standard. Grus i flera färger för modernt lounge utseende alternativt den mycket naturtrogna keramiska veden som dekor. Alternativa designinteriörer som tillval. Insatserna kan helt måttanpassas, vilket är ett signum för Metalfire.

Urban 2-sidig

Handgjorda gaseldade öppna spisar från Metalfire med fjärrkontroll och integrerade säkerhetsfunktioner som standard. Grus i flera färger för modernt lounge utseende alternativt den mycket naturtrogna keramiska veden som dekor. Alternativa designinteriörer som tillval. Insatserna kan helt måttanpassas, vilket är ett signum för Metalfire.

Modeller

Minimalism och modern teknik

Gaseldad öppen spis med höj- och sänkbar låga samt start och stopp via fjärrkontroll. Dekorgrus eller svarta chips som standard alternativt naturtrogen keramisk ved som tillval. Interiördesign som tillval

Insatserna kommer kompletta och är enkla att montera. De är konstruerade för att ta vara på värmen på bästa sätt om man önskar det

Urban gaseldade insatser tillverkas specifikt för varje leverans och kan därför även måttanpassas helt, vilket är unikt och ett signum

Metalfire – architectural fireplaces – Recognize the original

Skillnad & fördelar med gaseld

Gaselden tänds eller släcks enkelt och direkt med fjärrkontroll. Elden avger 100°C värme vilket är hälften så mycket som en vedeld och passar särskilt till moderna hus eller platser där man inte önskar för mycket värmetillskott. Man slipper hantera aska och den obrutna drifttiden är från 25 timmar och uppåt, beroende på gasolförråd.

Spisens avgaskanal kan både sidodras ut på fasad, i många vinklade dragningar eller via bjälklag. Vilket skapar stor frihet kring installationen. En avgasfläkt används i de allra flesta fall

Spisarna är bestyckade med flera säkerhetsfunktioner. Microbrytare på till- och frånluft möjliggör start endast med öppna spjäll. Fläkten säkerställer drag och elden startar endast efter korrekt flöde i kanalen efter några sekunder. Gas kan endast komma fram om spisens pilotlåga brinner

Spisarna drivs på gasol eller naturgas. Dock INTE stadsgas

Fjärrkontroll, höj- & sänkbar låga

Fjärrkontrollen startar och släcker elden enkelt och dubbelhands fattning gör starten barnsäker. Elden börjar brinna några sekunder efter start och flammorna höjs och sänks med kontrollen. Spisen kan kopplas till ett så kallat KNX-system vilket gör det möjligt att manövrera elden från IPad eller dylikt

Dekorgrus och keramisk ved

URBAN vitt grus

Vitt grus
ingår som standard

URBAN grått grus

Grått grus
ingår som standard

 

URBAN svarta chips

Svarta chips
ingår som standard

 

URBAN keramisk ved smoke style

Keramisk ved smoke style
inklusive djupare brännare som tillval

URBAN keramisk ved classic

Keramisk ved classic style
inklusive djupare brännare som tillval

 

Interiördesign

Standard Interiör URBAN

Standard
Slät svart mattlackad stålplåt

Lameller orginal

Original
Tillval, vertikala 20 mm gjutjärnslameller

Lameller design

Design
Tillval, asymmetriska ränder i 10 mm massivt stål

Lameller minimal

Minimal
Tillval, symmetrisk segmentering i 5 + 5 mm plant stål

Material

Alla Metalfire spisar tillverkas i påkostade material för högsta kvalité och känsla

Eldstadsplan och ramar är tillverkade i 10 mm massivt stål
De vackra gjutjärnslamellerna är fabricerade i 10/20 mm massivt gjutjärn

Alla delar är lackade i matt svart färg RAL

FRÅN TANKE TILL VERKLIGHET €“ METALFIRE SKRÄDDARSYR OCH KUNDANPASSAR
METALFIRE URBAN GASELDADE ÖPPNA SPISAR ÄR HANDGJORDA OCH KAN DÄRFÖR, PRECIS SOM TILLHÖRANDE KONCEPT, HELT MÅTTANPASSAS

Koncept arkitekter gaseld

Längsta spisen

Den längsta gaseldade spisinsatsen vi hitintills levererat i Sverige är 2.9 meter lång. Med tillhörande sidobänkar sträcker hela installationen 6.7 meter. Spisen är helt klädd i sten och är ritad av och tillsammans med Koncept arkitekter

Den minsta gaseldade spisen vi låtit tillverka är ca 70 cm bred

Längsta spisinsatsen Metalfire hitintills har tillverkat är 7.3 meter lång.

Ytskick och Inbyggnadsvarianter

Varianterna av inbyggnadsmaterial är många och möjligheterna av lösningar för omkring liggande funktioner är oändliga. Dolda dörrar, integrerade luckor för TV-skåp mm, är en del av sortimentet.

  • Inbyggnadsvarianter - Bildexempel integrerade luckor, placering TV-skåp mm

   /
 • Previous
 • Next

Modeller exempel

Klicka på någon ikon för att se alla tekniska specifikationer

Urban 800-40 2S

Urban 800-40 2S

Urban 800-75 2S

Urban 800-75 2S

Urban 1050-40 2S

Urban 1050-40 2S

Urban 1050-75 2S

Urban 1050-75 2S

Urban 1300-50 2S

Urban 1300-50 2S

Urban 1500-40 2S

Urban 1500-40 2S

Urban 1900-40 2S

Urban 1900-40 2S

Brandskydd

Metalfire URBAN öppna gaseldar byggs in i obrännbart material.

Enklast i en plåtregelkonstruktion isolerad med stenull och klädd med mineritskivor. Ingen isolering krävs mot befintliga betongväggar. Ytskiktet kan sedan målas eller kläs med valfritt material. Spisarna blir över 100°C varma och det är därför inte möjligt att bygga in spisarna i konstruktioner med mdf, träreglar eller gipskivor.

Spisarna kräver inte gnistskydd på golv

Inbyggnadskonstruktion inryms på inbyggnadsramens djup, som standard är 90 mm. Se nedan

Brandskydd URBAN

Inbyggnad

De tekniska ritningarna saknar ram eller mått för inbyggnadsdjup

Urban naken insats

Val av ram eller djup inbyggnadsmaterial

Urban insats med ram

Standarddjup ram = 90 mm

Urban ram konstruktion

Anpassad ram = valfritt mått
Ger det färdiga totaldjupet med ram eller inbyggnadsmaterial

Inbyggnadsram

De 10 mm massiva stålramarna är standard 90 mm djupa, men kan fås i valfritt mått. På ramens djup inryms det inbyggnadsmaterialet eller väggkonstruktionen man valt. Ramen avslutar, förslagsvis, spisens konstruktion med en synlig kant. Ett uthäng av ramen med 5 mm utanför färdig vägg ger en fin detalj och rekommenderas

Exempel I: Plåtregel 45 mm inkl stenull + minerit 12 mm + träskiva 12 mm + Uthäng 5 mm =  74 mm.
En 90 mm standardram räcker

Exempel II: Plåtregel 70 mm inkl stenull + minerit 12 mm + träskiva 19 mm + Uthäng 5 mm =  106 mm.
En ca 110 mm djup ram behövs

Ramen kan belastas med lättare konstruktioner. Om tyngre inbyggnadsmaterial så som lättbetong eller tegel används, måste man förstärka eller växla av lasten över ramen, vilket man alltid måste göra på en 2- eller 3-sidigt öppen spis

URBAN inbyggnadsram

2-sidiga ramar

För priser, se prisguide

6-sidig ram L

2-sidig ram L

6-sidig ram R

2-sidig ram R

Koncept

Ett så kallat koncept för inbyggnad sammanbinder, förlänger och utvidgar former och linjer. Accentuerar eller förenar

I konceptet kan vedförråd, ramar, avslut, belysning, förvaringsutrymmen etc, inkluderas och ta plats i en och samma arkitektur

Metalfire skräddarsyr och kundanpassar. Inför varje tillverkning görs en CAD-ritning och 3D skiss. Det förenklar produktion och säkerställer slutresultat

Tilluft Urban

Tilluft

Metalfire Urban gaseldade öppna spisar ansluts bäst till uteluft.

Den i rummet förbrukade luften ersätts med ny syresatt luft utifrån, som via spisen värms upp och går ut i rummet. Det går också utmärkt att säkerställa förbränningsluft till brännare och spis genom att ta luft från rummet. Då måste man dock ha ett synligt galler, slits eller dylikt där luften kan ta sig igenom. I de fall förbränningsluft tas direkt från rummet behöver man säkerställa luft från tex ventil i vägg eller fönster

Generellt mått tilluftanslutning: ˆ…125-160 mm, beroende på modell

Fri area på slits eller galler om tilluft via rum: 100-150 cm², beroende på modell

Avgaskanal, fläkt och takhuv

Spisinsatsens avgaskanal eller avluftkanal kan både sidodras horisontellt ut på fasad, i vinklade dragningar, eller via bjälklag, vilket skapar stor frihet kring installation. Flera vinklar kan dock kräva någon inspektionslucka. För avgaskanalen används branskyddad spirokanal för spisar under 12 kW eller rostfri spirokanal över 12 kW

Spisinsatserna är förberedda med anslutning till avgasfläkt för att säkerställa funktionen i moderna hus. En EXODRAFT avgasfläkt med inbyggd tryckvakt placeras på takhuv eller monteras på fasaden. Fläktarna har i de flesta fall måtten B40 x B40 x H30 eller B48 x B48 x H34 cm och är antracitgrå, men går att få i valfri kulör

Takhuvens storlek eller höjd avgörs endast av fläktens storlek samt huvens slutliga placering mht snödjup och behöver INTE rå över nock. Huven har därför i regel måtten B45 x B45 x H60 cm

Avgaskanalen är INTE sotningspliktig. Dock ska den färdiga installationen brandskyddskontrolleras av sotare

Avgaskanal, takhuv & avgasfläkt

Urban Konvektion

Konvektion

En gaseldad öppen spis avger en behaglig värme på drygt 100°C vilket är ett gott tillskott till rummen utan att bli för varmt

Insatserna använder hälften av tillluften till brännaren medan resten går ut via konvektionsslitsen i spisens rygg eller sida. På så vis kyler man av insatsen samtidigt som syresatt varmluft kommer ut via någon slits eller galler i rummet. Då temperaturen är relativt låg, i jämförelse med vedspisar, är kraven inte lika stora här

Se exempel på slits eller galler nedan

Konvektionsgaller

2 Slits CB tech

3 Airbox luft- & ljusdon

Gasolledning & effekt

Gasolledningens dimension avgörs av storleken och effekt på brännaren samt ledningens längd. I de flesta fall används ˆ… 12-15 mm. Ledning monteras synlig €uppmärkt€, eller i bjälklag och i mark förlagd i skyddsslang. Dold i vägg måste ledningen läggas bakom plåt som spikskydd. Ledningen kan vara hur lång som helst så länge trycket bibehålls

Effekten på brännarna varierar beroende på brännarens längd enligt följande för gasol:

Längd   500 mm – 5 kW
Längd   800 mm – 9 kW
Längd 1100 mm – 12 kW
Längd 1600 mm – 18 kW

Se närmare under teknisk specifikation eller klicka på modellikonerna

Längd gasledning

Gasolförråd

Förråd

1 kg gasol motsvarar ca 12,4 kW och kan rakt översättas till effekten på brännaren när den brinner med högsta låga. 1 kg per timme räcker mao t.o.m. modeller med 1300mm bredd. Vid förbränning av 1 kg gasol åtgår 12 m³ luft.

Gasolförrådet skall generellt vara ventilerat med motsvarande 1% av golvyta fördelat på över- och underventil. Förråd i källare kräver mekanisk ventilation till det fria. Förvaring på vind är ej tillåtet. Publik lokal eller mängd som överstiger vidstående kräver och fås i regel genom tillståndsansökan. Det är dock viktigt att gasolförrådet placeras på tillåten plats eller sätt

Flaskor

Standard storlek och antal flaskor för privat hushåll och för placering på balkong eller altan är 2st P11 flaskor, vilket är maximal tillåten volym utan tillståndsansökan

Urban gasolflaskor

Sammanfattning öppen spis gas

 • Spisinsatserna drivs på gasol eller naturgas. Dock INTE stadgas
 • Urban gaseldar är öppna insatser.
 • 5 huvudpunkter och tankar vid planering av gaseldar
 • Checklista projektering
 • Installationsförutsättningar
 • Service, se under återförsäljare

Tillval

URBAN keramisk ved smoke style

Keramisk ved
Från 6 300 kr

Smoke style som på bilden eller classic (se under dekorgrus och keramisk ved)

ventilerad_inspektionslucka

Ventilerad inspektionslucka H9
3 100 kr

För åtkomst av regulator samt tilluft direkt från rummet. Standard färg NCS 0500, B30 x H30 mm

tryckregulator

Tryckregulator
350 kr

Enkel anslutning till gasolflaska

tryckvakt

Gasolcentral & signalindikator
4 500 kr

Central med omkastare för anslutning av två eller fler flaskor. Utrustningen är främst avsedd för större mängder gas och/eller när man önskar en signal när halva gasförrådet är tomt. Signalen/slutningen kan skickas till lampa, SMS eller annan källa.

konvektionskit

Konvektionskit
9 100 kr

Innehållande 2 airboxlight, 1 airbox dörr, 5 m slang, 4 klammer, 1 tilluftspjäll

6

Galler
500 kr

Galler 200 x 200 mm för konvektionsluft

Luftslitsar

Slits
500 kr – 1 500 kr

Slitsar i olika mått och färger för konvektionsluft

3

Airbox
3 000 kr 

Ljusdon 210 x 210 mm för konvektionsluft

Till toppen
Nyhet

Nyhet

Metalfire Optimum

Söker du dokumentation?

Söker du dokumentation?

På vår Ladda ner sida finner du all dokumentation på våra produkter.

Inspiration

Inspiration

På vår inspirations sida finner du installationer som kan ge dig idéer och uppslag på en framtida eldstad.